• Doğru beslenmeyi öğrenerek bedeninin maksimum iyiliği için gerekli tüm bilgiler.
  • Beslenme ile ilgili bildiğimiz doğrular ve yanlışlar.
  • Beslenme Davranışının arkasındaki psikolojik ve biyokimyasal gerçekleri öğrenerek sağlıklı kilolara ulaşmak, aynı kiloda kalmak.
  • Hastalık durumunda beslenme şekilleri (Şeker, Kalp hastalıkları, Tansiyon v.b)
  • Özel durumlara göre beslenme (Gebelikte beslenme, Sporcu beslenmesi v.b)
  • Çocuk ve bebek beslenmesi.
  • Danışanlarla birlikte yapılan seminerler
  • Danışanlarla birlikte yapılan  motivasyon toplantıları