Kurumsal Eğitimler

İş hayatınızda şirket ve kamuda çalışan çalışanlara cazip kişisel ve profesyonel gelişim fırsatları sunmaktayız. Eğitim programlarımız, çağdaş iş yaşamının ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmektedir. Eğitim sonrasında uyguladığımız değerlendirme formu sayesinde katılımcının eğitimden sağladığı faydayı somut bir şekilde ortaya çıkarmaktadır. Eğitim danışmanlarımız, firmanın ihtiyaçlarına, sektörüne, faaliyet alanına ve ulaşılması hedeflenen doğrultuda harekete geçirerek (firmaya) özgün eğitimler verir.

Bu programın benzerleri yüksek standartlarda ve yurtdışında da şirketlere uygulanmaktadır. Çalışanların psikolojik sorunlarının üstesinden gelme yöntemlerini, motivasyonu ve arkadaşları ile uyumlu çalışmayı öğrenir, ruh huzurunu iş ortamına taşıyarak başarıya ulaşır. Bu başarı da şirketin veya Kurumun başarısı ile doğru orantılıdır. Kurumların hedeflerine hızlı bir şekilde ulaşabilmeleri ancak kurumsal hedeflere mümkün olabilmektedir.

Başarılı işletmeler bu başarıların inanılan bir vizyon,  güçlü bir liderlik, doğru strateji ve iletişim becerileri güçlü, birbirine güvenen, dürüst elemanlar ile takım çalışması yaparak elde etmektedirler. Başarılı bir ekip çalışmasının yöntemi ise egolardan sıyrılıp birbirine kenetlenebilmek ve herkesin bütün gücünü arkadaşça ortaya koyabilmesiyle mümkündür.

Ferdi olarak alabileceğiniz değerler: Bazen hayatı istediğimiz gibi yaşamayı unutacak kadar yoğun oluruz ve ne istediğimize karar veremeyiz. Eğitimler size olmayı istediğiniz gibi biri olmakta yardımcı olur. Geçirdiğiniz zor günleri kolay hale getirir, hayatın size getirdiği negatifliği, pozitif adımlar attırarak düzene sokar, ilerideki hayatınızda sizinle birlikte erişilebilir hedefler belirler. Kendinizi mutlu güvenli ve tatmin olmuş olarak hissedip, hayatınızda günlük değişiklikler yapabilecek hale gelirsiniz. Eğitimler birlikte kazanacağınız değerler:

1.İddialı Olmak

2.Kariyer Değişikliği

3.Çalışma Hayatında Rahatlık

4.Hayat ve Çalışma Hayatı Dengesi

5.Motivasyon

6.Kendine Güven

7.Kendine Saygı

8.Stresle Başa çıkma ve  Rahatlama  teknikleri.

Şirketinizde gerekli olabilecek diğer konular deneyimli,  bilgi birikimli danışmanlar tarafından verilmektedir. Şirketinize gerekli olabilecek diğer konular aşağıda verilmiştir.

 •  İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • YÖNETİMDE İNSAN İLİŞKİLERİ
 •  ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI
 •  İLETİŞİM TEKNİKLERİ
 •  ZAMAN YÖNETİMİ
 • TOPLANTI YÖNETİMİ
 • CRM TEKNİKLERİ
 • STRATEJİK YÖNETİM VE
 • VİZYON GELİŞTİRME
 • İNSAN KAYNAKLARI
 • NORM KADRO TEKNİKLERİ SEMİNERİ
  1. Kadro değerlemesi
  2. Kadro gruplamaları
  3. Kadro performans ölçütlerinin saptanması
  4. Norm kadro kılavuzunun hazırlanması
 • İNSANGÜCÜ PLANLAMASI SEMİNERİ
 • MOTİVASYON YÖNETİMİ SEMİNERİ
 • İŞGÖREN DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ SEMİNERİ
 • İNSAN KAYNAKLARI SEMİNERİ
 • YÖNETİCİLİK
 • YÖNETİMDE LİDERLİK SEMİNERİ
 • TAKIM OLUŞTURMA VE TAKIMLA ÇALIŞMA SEMİNERİ
 • STRATEJİK PLANLAMA VE VİZYON GELİŞTİRME SEMİNERİ
 • DEĞİŞİM YÖNETİMİ SEMİNERİ
 • ÇATIŞMA YÖNETİMİ SEMİNERİ
 • YETKİ DEVRİ VE YÖNETİCİLERİN İMZA YETKİLERİ SEMİNERİ
 • VİZYONER LİDERLİK EĞİTİMİ SEMİNERİ
 • ÜST DÜZEY YÖNETİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ
 • YÖNETSEL BECERİ
 • RAPOR YAZMA EĞİTİMİ SEMİNER
 • ZAMAN VE TOPLANTI YÖNETİMİ SEMİNERİ
 • STRES YÖNETİMİ SEMİNERİ
 • YARATICI SORUN ÇÖZME TEKNİKLERİ SEMİNERİ
 • ETKİLİ KONUŞMA VE SUNUM TEKNİKLERİ SEMİNERİ
 • YARATICI DÜŞÜNME YETENEĞİNİ GELİŞTİRME SEMİNERİ
 • İLETİŞİM VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ SEMİNERİ
 • PROJE YÖNETİMİ SEMİNERİ
 • YÖNETİMDE İNSAN İLİŞKİLERİ SEMİNERİ
 • BÜRO YÖNETİMİ
 • YÖNETİCİ SEKRETERLİĞİ EĞİTİMİ SEMİNERİ
 • BÜRO YÖNETİMİ TEKNİKLERİ SEMİNERİ
 • YÖNETİMDE PROTOKOL KURALLARI SEMİNERİ
 • ÖRGÜT GELİŞTİRME
 • İŞLETMELERDE YÜKSEK PERFORMANS TEKNİKLERİ
 • KURUMSAL VERİMLİLİK EĞİTİMİ SEMİNERİ
 • TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TEMEL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
 • ISO 9000 KALİTE SİSTEM YÖNETİMİ TEMEL EĞİTİMİ
 • İŞLETME BÜTÇELERİ KONTROL VE REVİZYON SEMİNERİ
 • REKLÂMCILIK
 • LİDERLİK
 • KRİZ YÖNETİMİ
 • MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
 • ZAMAN YÖNETİMİ
 • KURUMSAL PAZARLAMA
 • PAZARLAMA STRATEJİSİ
 • PAZARLAMA YÖNETİMİ
 • PAZAR ARAŞTIRMALARI TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
 • STRATEJİK PAZARLAMA PLANININ HAZIRLANMASI
 • PAZARLAMA YÖNETİMİ
 • GİRİŞİMCİLİK VE YARATICILIK
 • KİŞİSEL İMAJ & KİŞİSEL KALİTE EĞİTİMİ
 • İKNA YÖNTEMLERİ

Şafak YAYILGAN

    Mentor