Danışmanlık Hizmetleri

-Şirketimiz bireysel, sosyal ve mesleki konularda eğitim, kişilerin amaçlarını belirleme, karar verme, var olan problemlerini çözmede tarafsız, bireysel haklarına saygılı, dürüst ve güvenli ayrıca gizliliğe önem veren, profesyonel eğitim almış uzmanlardan (danışmanlardan) oluşmaktadır.

-Uzman eğitmenlerimiz ve yaşam koçlarımız size problemlerinizi nasıl çözeceğinizi hazır reçeteler halinde vermez. Problemlerinizi çözme süreci içinde size sizin hedeflerinize ulaşmanız, sağlıklı kararlar vermeniz ve problemlerinizi çözmeniz hususunda yardımcı olur ve rehberlik eder.

Tüm insanlar doğuştan yaşamdaki tüm problemlere ve zorluklara karşı koyabilecek kaynaklara sahip olarak doğarlar; ancak bu çevre, zaman ve kültüre göre zaman içinde çeşitli nedenlerle ya anlamını kaybeder ya da tümüyle ortadan kaybolurlar.

Bazı problem durumlarında kişiler kendilerine yardım edebilecek kaynakları harekete geçiremedikleri için yardıma ihtiyaç duyarlar, herkesin hayatında kişisel, sosyal ya da akademik destek yönünden, objektif bir bakış açısına ve yönlendirmeye ihtiyaç duyduğu dönemler olabilir, işte bu durumlarda psikolojik danışmanlık, yaşam koçluğu devreye girmektedir.

Her bireyin kişilik özellikleri, yaşadığı problemin derinliği, çevresel koşulları değişkenlik gösterdiğinden danışmanlık sürecinin de ne kadar zamanda tamamlanacağına ilişkin bilgiler ancak bireysel görüşmelerde belirlenebilmektedir.

HİZMETLERİMİZ – NELER YAPMAKTAYIZ

Çocuk, ergen, genç ve yetişkinlerle bireysel ve grupla psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra, eğitim danışmanlığı, yaşam koçluğu, şirket ve kurumlara iş ve kişisel gelişim danışmanlığı, eğitim ve seminer hizmetleri sunmaktayız.

BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çocuklarla, Ergenlerle, Gençlerle ve Yetişkinlerle

 • **EŞ VE AİLE DANIŞMANLIĞI
 • **EĞİTİM DANIŞMANLIĞI
 • **KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
 • **KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

BİREYSEL  DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ÇOCUKLARLA…

 • Okul korkusu
 • Dikkat dağınıklığı ve öğrenme güçlüğü
 • Ders Başarısızlığı
 • Anne bağımlılığı ve Ayrılık kaygısı
 • Karşı gelme, Öfke Nöbetleri, sürekli ve anlamsız ağlamalar
 • Çekingenlik, İçe dönüklük ve Sosyal Kaçınma
 • Kimlik Gelişimi
 • Çalma, Yalan Söyleme, Saldırganlık
 • Özgüven Gelişimi
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Arkadaşlık İlişkileri ve Uyum problemleri
 • Çocukluk depresyonu
 • Anne-Baba–Çocuk Arasındaki İlişki Ve İletişim Sorunları

BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ERGENLER VE GENÇLERLE…

 • Takıntılı Düşünce Ve Davranışlar
 • Öfke kontrolü
 • Korku-Kaygı Ve Fobiler
 • Sosyal Kaçınma ve Çekingenlik
 • Stres Yönetimi
 • Dürtüsel Bozukluklar
 • Arkadaşlık İlişkileri, Uyum Ve İlişki Problemleri
 • Özgüven Gelişimi
 • Depresif Belirtilerle Baş Etme
 • Kimlik Gelişimi Ve Kimlik Oluşturma
 •  Ergenlik Problemleri
 • Anne-Baba Ve Ergen/Genç Arasındaki İlişki Ve İletişim Sorunları
 • Okul, ders ve sınavlarda başarı elde etme ile ilgili çalışmalarımız için lütfen eğitim danışmanlığı hizmetlerimizin yer aldığı sayfayı inceleyiniz

BİREYSEL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
YETİŞKENLERLE…

 • Duygusal gerilim, sürekli ve yoğun stres
 • Depresyon
 • Çekingenlik, utangaçlık ve sosyal ortamlardan kaçınma
 • Fizyolojik bir nedene bağlı olmayan bedensel rahatsızlıklar
 • Uyum güçlükleri ve ilişki problemleri
 • Özgüven eksikliği
 • Travmatik ve zorlayıcı yaşantılarla baş etme
 • Geçmişin Olumsuz Etkilerinden kurtulma
 • Zaman ve enerji yönetimi
 • Yaş dönümü problemleri (orta yaş bunalımı, menepoz, antropoz, yaşlılık)
 • Kendini tanıma
 • Ölüm kaygısı

EŞ VE AİLE DANIŞMANLIĞI

 • Kendini Ve Eş Adayını Tanıma
 • Eş Seçimi
 • Evliliğe Psikolojik Hazırlık
 • Başarılı Ve Mutlu Bir Evlilik Sürdürme
 • Eş İle Sağlıklı İletişim Kurabilme
 • Anne-Baba-Çocuk İlişkilerinin Düzenlenmesi
 • Evlilik Sorunları Ve Çatışmaların Çözümlenmesi
 • Boşanma Kararı
 • Boşanma Süreci Ve Sonrasında Bireyler Ya Da Aileye Psikolojik Destek
 • Üvey Anne/Baba Ve Çocukla Uyumu

EĞİTİM DANIŞMANLIĞI
Öğrencilerimize;

 • Okul ve ders başarısının sağlanması
 • Hedef Belirleme ve hedefe ulaşma stratejilerinin öğrenilmesi
 • Zaman ve enerji yönetimi
 • Motivasyon ve konsantrasyon problemlerinin aşılması
 • Stres yönetimi
 • Sınavlarda başarılı olma
 • Sınav kaygısı ile baş etme
 • Alan seçimi
 • İlgi ve yeteneklerin belirlenmesi ve mesleki yönlendirme
 • Sınavlara hazırlık süresince performansı en üst düzeyde kullanma becerilerinin geliştirmesinde hızlı ve kalıcı destek hizmetleri
 • Hoş olmayan yaşantıları unutturulmasında ya da etkisinin azaltılmasını sağlamada Eğitimde (Daha başarılı öğrenciler yetiştirmek, etkili ve verimli öğrenmeyi sağlamak)
 • Sınav stresini yenmek
 • Tüm fobilerin aşılmasında
 • Sınavlarda dikkat dağınıklığını önlemek ve başarı elde edilmesini sağlamada
 • Mutluluk
 • Özgüven çalışmaları

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Bireyin sahip olduğu niteliklerin, bilgi, beceri ve davranışların geliştirilmesi anlamına gelen kişisel gelişim kavramı özellikle son yıllarda gelişime açık bireylerin merkeze aldıkları bir gereksinim haline gelmiştir.
Aşağıda sıralanan ve kapsamlı bir boyutta değerlendirilen bu eğitimler bireyin yaşamında verimliliği sağlamakla birlikte kişilerin kendilerine olan güvenini arttırmaktadır.

 • İnsan İlişkileri ve Etkin İletişim,
 • Problem Belirleme, Önleme ve Çözme Stratejileri Yaşamda İsabetli Hedefler Belirleme ve Sonuçlar Alma
 • Stres Yönetimi
 • Etkin Zaman, Zihin ve Enerji Yönetimi
 • Karar Verme, Planlama ve Uygulama Süreci
 • Takım Oluşturma ve Takımla Çalışma Yönetim Becerileri ve Çağdaş Liderlik Yaklaşımları
 • Beyni Etkin Kullanma Ve Bilinçaltının Gücünü Keşfetme
 • Kendini Tanımak

AYRICA;
Eğitim Kurumlarına Yönelik Destek Hizmetleri Öğretmenler için etkili öğretmenlik eğitimi Öğretmenler için öğrenmeyi öğrenme Öğretmenler için sınıfta davranış yönetimi Anne babalar için çocukların gelişim özellikleri ve ergen psikolojisi Anne babalar için çocukların davranış sorunları Anne babalar için çocukların öğrenme becerilerinin geliştirilmesi Yöneticiler için eğitim kurumlarında verimlilik Öğrenciler için sınav kaygısıyla başetme Öğrenciler için verimli çalışma becerileri Öğrenciler için alan ve meslek seçimine danışmanlık.